BRAND ID:N UUTUUS RETAILTECH NOSTAA KAUPAN ANALYTIIKAN UUDELLE TASOLLE 

 

Kävijämäärät ja myyntiluvut ovat fyysisten liikepaikkojen tuttuja mittareita, jotka kertovat miten paljon myyntiä on suhteessa asiakasmäärään. Ne eivät kuitenkaan kerro mitään siitä, mitä kaupassa tapahtuu sisääntuloporttien ja kassan välillä. Ja juuri asiakkaiden käyttäytymisessä myymälän sisällä piilee avain toiminnan kehittämiseen ja myynnin kasvattamiseen. Uusi RetailTech-palvelu tarjoaa ennen näkemättömän mahdollisuuden päästä käsiksi tähän tietoon.

Konenäköteknologia kauppojen ja brändien käyttöön

RetaiTech on suomalainen innovaatio, jossa kauppaan esimerkiksi hyllyyn tai myyntitelineeseen sijoitettavat, konenäköön perustuvat pienet seurantalaitteet mittaavat asiakkaiden käytöstä kaupassa. Laitteet sijoitetaan kauppaan valittuihin pisteisiin, joissa niiden konenäkösensori aktivoituu, kun asiakas kulkee laitteen ohi tai pysähtyy sen kohdalle.

Laitteet keräävät tietoa sijoituspisteen ohi kulkeneesta asiakasmäärästä, pysähtymisistä ja lähestymisistä ja lähettävät sen reaaliajassa palvelimelle. Älykäs algoritmi koostaa datasta helposti luettavat raportit, joiden perusteella voidaan analysoida ja ymmärtää asiakkaiden käyttäytymistä.

Kerätyn tiedon perusteella voidaan esimerkiksi parantaa tuotesijoittelua ja optimoida hyllytysaikoja myynnin maksimoimiseksi. Palvelun avulla on helppo seurata myös esimerkiksi tuotelanseerauksia ja niiden vaikuttavuutta asiakkaiden ostopäätöksiin.

 

Tieto ohjaa toimintaa

Brand ID:n myyntijohtaja Janne Väkiparta on innoissaan laitteen tuomista mahdollisuuksista.
– RetailTech tarjoaa kauppiaille aivan uuden tavan seurata asiakkaiden kulkua ja toimintaa myymälöissä. Koskaan aikaisemmin ei ole ollut mahdollista saada näin tarkkaa tietoa asiakkaiden liikkeistä. Totutusti kauppa on kyennyt tuottamaan dataa asiakasmäärästä sekä tuotteiden myynnistä. RetailTechin avulla pystytään tuottamaan paljon syvällisempää tietoa siitä, mitä kaupan sisällä tapahtuu kauppaan tulon ja sieltä poistumisen välillä.

Väkiparran mukaan RetailTech tarjoaa kullan arvoista tietoa myös brändeille. Laitteen avulla pystytään seuraamaan esimerkiksi kampanjoiden tai tuotteen sijoittelun vaikutusta myyntiin.

– Kampanjat ja lanseeraukset ovat isoja investointeja brändeille, ja niiden vaikuttavuuden seuranta on aiemmin perustunut lähinnä myynnin seuraamiseen. Kassaraportti ei kuitenkaan kerro, onko tuote poimittu mukaan hyllystä vai erillisestä myyntitelineestä. Hyllyyn ja myyntitelineeseen sijoitetut seurantalaitteet sen sijaan antavat vertailukelpoista dataa, jonka perusteella tuotteiden sijoittelua ja menekkiä myymälässä voidaan parantaa.

Laitteita voidaan sijoittaa kauppaan yksi tai useampia, riippuen siitä, mitä laitteen toivotaan kertovan. Mikäli halutaan seurata asiakasvirtojen kulkua kaupassa ja tunnistaa eniten kävijöitä tavoittavat hotspotit, kannattaa kauppaan sijoittaa useampi laite eri paikkoihin. Jos taas halutaan seurata vaikkapa yksittäisen myyntikampanjan menestystä tai tuotelanseerauksen onnistumista, voidaan sijoittaa yksi laite kampanjatelineeseen.

– Mitä pidempään laite on kaupassa, sitä kattavammin saadaan dataa, ja sitä monipuolisemmin voidaan kokeilla erilaisten toimenpiteiden vaikutusta asiakkaiden ostokäyttäytymiseen. Väkiparta toteaa.

 

Digitalisaation eturintamassa

Väkiparta kertoo, että Brand ID:llä halutaan olla aina askeleen edellä, ja tuoda uusimmat palveluinnovaatiot asiakkaiden käyttöön.

– Kartoitamme jatkuvasti uusia ratkaisuja asiakkaidemme parhaaksi, ja pohdimme miten voimme nostaa palvelumme seuraavalle tasolle. Valmistamamme myyntitelineet, pakkaukset ja liikepaikkojen ilmeratkaisut pyrkivät kaikki asiakkaidemme myynnin kasvattamiseen. RetailTechin kerryttämä data auttaa tässä samassa päämäärässä tarjoamalla faktatietoa asiakkaiden liikkeistä myymälässä, Väkiparta kertoo.